Cymraeg yn yr Gyfadran / Welsh in the Faculty

Yn y Gyfadran darperir nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallwch astudio rhai modiwlau yn gyfan gwbl neu yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hefyd modd i chi wneud cais i gyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg ar y mwyafrif o fodiwlau a chael tiwtor personol sy’n siarad Cymraeg.

Gallwn hefyd drefnu eich bod yn mynd ar brofiad gwaith mewn lleoliad sy’n gweithio yn ddwyieithog mewn sawl maes gwahanol.

I wybod mwy, trafodwch eich opsiynau gyda’r staff cyfrwng Cymraeg yn y Gyfadran drwy ebostio cymraeg@southwales.ac.uk neu gysylltu â’r prif gyswllt cyfrwng Cymraeg yn y Gyfadran: Martin Rhisiart (martin.rhisiart@southwales.ac.uk).

I gael gwybod mwy am gyfleoedd o fewn meysydd astudio penodol cysylltwch â’r canlynol:

The Faculty provides a number of opportunities for students to study through the medium of Welsh.

A number of modules can be studied fully or partly through the medium of Welsh.

You can also request to submit your coursework and sit your exams through the medium of Welsh on most modules, and you can request a Welsh speaking personal tutor.

We can also help arrange work placements in a variety of workplaces where bilingual skills are utilised on a daily basis

To find out more and to discuss your options with a Welsh speaking member of staff, you can contact cymraeg@southwales.ac.uk or your main contact at the Faculty: Martin Rhisiart (martin.rhisiart@southwales.ac.uk).

To find out more about options within various subjects in the Faculty, please contact the following:

For details of opportunities to learn Welsh at the University of South Wales please visit the university’s Welsh Learners site